Microsoft Surface Pro 2017 (5th Gen)
• Nhanh hơn Surface Pro 3 2,5 với CPU Intel thế hệ thứ 7
• Thồi lượng pin tăng thêm 50% so với Surface Pro 4
• Thiết kế mới cho phần loa phía trước, hệ thống làm mát không dùng quạt (dòng m3 và i5).

Call Now Button