Facebook Re pixel

Đặt hàng sớm New Surface Pro 2017 tại đây!

Liên hệ

New Surface Pro 2017 sẽ có các cấu hình như sau:

  • Core M3/ RAM 4GB/ SSD 128GB
  • Core i5/ RAM 4GB/ SSD 128GB
  • Core i5/RAM 8GB/ SSD 256GB
  • Core i7/RAM 8GB/ SSD 256GB
  • Core i7/ RAM 16GB/ SSD 512GB

Giá: sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Hết hàng